Bộ sách phát triển trí tuệ -Dành cho bé từ 5-6 tuổi

Bộ phát triển trí tuệ dành cho trẻ 5-6 tuổi có 8 quyển gồm các chủ đề: 

  • Tập tô chữ, 
  • Tô số, 
  • Tô nét cơ bản, 
  • Phát triển IQ, 
  • Tập đếm 
  • So sánh ...
8,00 €